Skip Ribbon Commands Skip to main content

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Inleiding

D+M Europe (verder te noemen ‘Marantz’) hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens van zowel geregistreerde als anonieme bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Zonder toestemming worden persoonlijke gegevens alleen verzameld indien dit vanuit technisch oogpunt noodzakelijk is, of voor onderhoud en verbetering van onze website. Wij verkopen deze informatie dus niet aan derden. In onderstaande verklaring leet u hoe we deze bescherming waarborgen en welke gegevens voor welk doel worden verzameld, verwerkt, gebruikt, en eventueel doorgegeven.

Gegevensverwerking op deze website
Ter ondersteuning van de communicatie met onze bezoekers, legt Marantz gegevens vast. Dit is het geval wanneer u zich bij onze website registreert voor onze nieuwsbrief, een brochure download of op een andere wijze contact op met ons opneemt bijvoorbeeld via Right Now. Het gaat hierbij om gegevens zoals het IP-adres van uw pc, het datum en tijdstip van uw bezoek, uw browsertype en –versie, het besturingssysteem van uw computer, de bezochte pagina’s, de naam en omvang van de bestanden die u heeft opgevraagd en de eventuele URL van de door u opgevraagde webpagina.

De gegevens worden uitsluitend verzameld met het oog op gegevensbeveiliging en voor het optimaliseren van onze website en foutanalyse. Behalve voor statistische doeleinden - en dan in principe alleen in anonieme vorm - vindt er geen verdere evaluatie van de gegevens plaats. Daarnaast worden er ook geen persoonlijke­ surfprofielen aangemaakt of verwerkt.

Contactgegevens
Uw persoonlijke gegevens worden bovendien alleen opgeslagen wanneer u deze zelf in ons contactformulier heeft ingevuld. De betreffende invul- en contactformulieren geven informatie over het doel van het verzamelen van de in het formulier gevraagde gegevens.

De persoonsgegevens die u ons via de website of per e-mail doorgeeft (zoals uw naam of e-mailadres) worden uitsluitend voor onze communicatie met de bezoeker gebruikt, en dan alleen voor het doel waarvoor u de gegevens aan ons hebt verstrekt. Dit doel kan bijvoorbeeld bestaan uit de gebruikmaking van onze services, de ontvangst van informatie over onze producten of diensten, of een aanvraag voor toezending van onze nieuwsbrief. Uw gegevens komen dus nooit ergens anders terecht. U heeft uiteraard te allen tijde het recht uw bezwaar hiervan aan ons kenbaar te maken, bijvoorbeeld voor het gebruik van mailings of onze nieuwsbrief, via de daarin vermelde afmeldlink of via een informeel bericht aan marantz@marantzeurope.com

Recht van toegang tot persoonsgegevens

Indien u ons persoonsgegevens heeft verstrekt en u niet meer akkoord gaat met de opslag van deze gegevens, of indien deze inmiddels niet meer juist zijn, zullen we deze op uw verzoek verwijderen of blokkeren, of eventueel wijzigen.

Opslag van verstrekte gegevens

Persoonsgegevens die wij via onze website hebben ontvangen, worden door ons bewaard tot het doel waarvoor u de gegevens heeft achtergelaten is behaald. Voor zover er sprake is van commerciële of fiscale opslagtermijnen, kan de opslagtermijn voor bepaalde gegevens maximaal tien jaar bedragen.

Externe links ("Disclaimer")
Op de website van Marantz kunt u links tegen komen naar andere websites. Marantz kan echter geen uitspraak doen over de omgang van die partijen met uw gegevens, en adviseert u indien gewenst de privacyverklaring van de betreffende website te lezen, indien aanwezig.

Gebruik van cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer achterlaat. De door uw gebruikte browser wordt door de website geïnstrueerd deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van de computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van de webbrowser. Hierbij wil permanent overigens niet zeggen dat ze eeuwig op uw computer blijven staan. De meeste van deze cookies zullen naar verloop van tijd alsnog vervallen, al kan dat lange tijd duren.

Cookies kunnen zowel door onszelf als door derden (third party cookies) op uw computer worden geplaatst. Ook is het mogelijk dat via embedded YouTube-video's en via onze AddThis/Like buttons cookies op uw computer worden opgeslagen. Ten slotte kunnen we niet garanderen dat u geen third party cookies zult tegenkomen vanuit content, zoals links naar plaatjes, die op onze site worden geplaatst, bijvoorbeeld bij reviews of awards.

De gebruiksgegevens die via Marantz via Google Analytics binnen krijgt wordt door door de redactie van Marantz gebruikt om rekening te kunnen houden met de voorkeuren van haar lezers. Hierbij wordt u niet persoonlijk geïdentificeerd. U kunt de privacyverklaring van Google Analytics 
hier lezen.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. De informatie die de cookie over uw gebruik van de website bijhoudt, wordt over het algemeen doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. In het geval van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, echter eerst door Google ingekort.  Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een Google-server in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en de sitebeheerder andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Uw verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen in uw browsersoftware aan te passen. Let er dan wel op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzenden van cookies en gerelateerde gegevens (zoals uw IP-adres) naar Google voorkomen, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Actualiteit
Alle op deze website verstrekte informatie wordt met de grootste zorg gecontroleerd. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud van onze website.  Zodra we nieuwe producten of diensten introduceren of onze internetpraktijken wijzigen, evenals bij nieuwe ontwikkelingen in internet- en IT-beveiligingssystemen, kan de "Privacyverklaring" worden bijgewerkt. We behouden ons het recht voor de Privacyverklaring naar behoefte te wijzigen of aan te vullen. Eventuele wijzigingen kunt u dan lezen op deze pagina. We raden u aan deze website regelmatig te raadplegen zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van de meest recente Privacyverklaring.​